GDPR

POLITIKA PODJETJA O VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

V našem podjetju si vedno prizadevamo za največje zadovoljstvo strank, zato je varstvo vaših osebnih podatkov primarna skrb vsake oblike medsebojne komunikacije. Z namenom, da vas obvestimo o hrabmi in načinu in varnosti osebnih podatkov, ki jih tekom poslovanja delite z nami, smo sprejeli naslednjo politiko varovanja osebnih podatkov:

UPRAVLJALEC PODATKOV:

Vid Levc s.p.,

 Kajuhova ulica 17, 2380 Slovenj Gradec

 Naše podjetje vaše osebne podatke zbira in obdeluje skladno z veljavnimi predpisi na ozemlju Republike Slovenije in Evropska unije, saj želimo uporabnikom zagotoviti spoštovanje pravice do zasebnosti in pravice do varstva osebnih podatkov. Vaše osebne podatke obdelujemo po načinu, ki ga zahtevata trenutno veljaven Zakon o varstvu osebnih podatkov Republike Slovenije, ter zakon o elektronskih komunikacijah Republike Slovenije in Splošna uredba EU o varstvu podatkov. 

ZAKAJ IN KATERE PODATKE ZBIRAMO

Osebni podatki uporabnikov *spletne trgovine/*spletnega obrazca za povpraševanja/*naše spletne strani se zbirajo in obdelujejo z namenom zagotavljanja kvalitetne potrošniške izkušnje, da omogčimo lažje in hitrejše poslovanje. Pri poslovanju preko spletne trgovine so za potrebe dostave produkta od  prodajalca v roke kupca nujni določeni osebni podatki, brez katerih dostave in s tem izpolnitve prodajne pogodbe ne bi bilo mogoče izvesti. 

Podatki, ki jih zbiramo obsegajo vse podatke, ki smo jih od vas pridobili v medsebojni komunikaciji, v kontaktnem obrazcu, *pri oddaji naročila, ob kakršnem koli kontaktu preko socialnih omrežij, po elektronski pošti, telefonskem pogovoru ali na drugačen način. Z oddajo povpraševanja ali z oddajo naročila preko spletne trgovine, soglašate s to politiko varstva osebnih podatkov.

OBSEG OSEBNIH PODATKOV, KI JIH ZBIRAMO

Obseg zbiranja podatkov zajema vse osebne podatke, ki nam jih med komunikacijo posredujete, to so: Ime in priimek, elektronski naslov, telefonsko številko, poštni naslov ter zgodovino nakupov preko naše spletne trgovine. Prav tako se zaradi varstva mladoletnih oseb po Zakonu o omejevanju porabe alkohola beležijo in shranjujejo tudi podatki o polnoletnosti osebe hkrati z vsemi morebitnimi podatki, ki nam jih preko poslovnja posredujete za namene izpolnitve obveznosti prodajalca. 

NAČINI OBDELAVE PODATKOV

Vaše osebne podatke bomo uporabljali skladno z merodajnim pravom, ki določa obdelavo osebnih podatkov. Podatke bomo hranili in obdelovali zgolj v obsegu in namenih določenih v tej politiki varstva osebnih podatkov.

*Podatke bomo hranili z namenom izpolnitve obveznosti prodajalca, ki izhajajo iz prodajne pogodbe, ki se sklene med naročnikom in prodajalcem ob oddaji spletnega naročila ter drugimi s tem povezanimi aktivnostmi, ki obsegajo: izdajo računa in dostavo blaga, obveščanje o stanju naročila, izterjave dolga, uporaba v okviru računovodskega servisa ter vodenje statistike naročil za potrebe analize povpraševanja. 

Obdelavo in evidenco podatkov, ki jih posredujete prek spletnih oblik komunikacij, bodo vodili naši pogodbeni zunanji sodelavci, upravljalci vseh tehničnih programskih načinov shranjevanja. Slednji so zavezani k uporabi podatkov zgolj za namene zagotavljanja delovanja spletne strain in spletne trgovine. Tako naše podjetje, kot zunanji izvajalci se zavezujemo, da podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, jih prodajali, delili v javnosti ter jih uporabili na kakršen koli drug način in v namene, ki niso skladni z merodajnim pravom. 

ZAVAROVANJE

Za zavarovanje osebnih podatkov uporabljamo sodobne organizacijske, tehnične in druge programske rešitve, ki omogočajo izpeljavo ustreznih postopkov in ukrepov, da se prepreči dostop nepooblaščenim osebam, kot tudi vsaka raba neskladna z merodajnim pravom. Podatke na ta način zavarujemo tudi pred uničenjem, spremembo ali izgubo.

ZAHTEVKI STRANK

Oseba, katere podatki se hranijo v naši bazi ima kadarkoli pravico do vpogleda v njene osebne podatke. V kolikor bi tak vpogled in izpis želeli, nas kontaktirajte na kontaktni obrazec oz. E-mail naslov, ki je objavljen na tej spletni strani. Prek e-mail naslova smo vam na voljo za morebitna pojasnila glede uporabe vaši podatkov kadarkoli. Prav tako imate pravico zahtevati popravilo ali dopolnitev vseh netočnih osebnih podatkov. Nadalje imate tudi pravico zahtevati začasno ali trajno prenehanje uporabe vaših osebnih podatkov, torej zahtevati izbris iz evidence. V kolikor menite, da je pri obdelavi podatkov prišlo do kršitve določb merodajnega prava imate pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.

Osebni podatki, ki jih z nami delite preko socialnih medijev, kot so Facebook ali Instagram, so podvrženi  politiki varstva osebnih podatkov, ki jo zagotavlja dotično socialno omrežje. 

Vsa vprašanja in vse navedene zahteve v zvezi z uveljavljanjem pravic, ki vam pripadajo na podlagi nacionalnih predpisov in prava Evropske Unije, lahko naslovite v pisni obliki na naš e-mail naslov.